Każdy zarejestrowany podmiejski wyborca ​​okręgu Cook może poprosić o głosowanie za pomocą tej aplikacji online. Po zweryfikowaniu zgłoszenia wyślemy papierową kartę do głosowania na podany adres pocztowy. Ostateczny termin składania wniosków to pięć dni przed wyborami.

Aby ukończyć tę aplikację, będziesz potrzebować:

  • numer Twojego prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamości;
  • ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego;
  • adres, na który chcesz otrzymać kartę do głosowania; i
  • adres mailowy.

Jeśli nie masz żadnego z nich, możesz pobrać, wydrukować i podpisać wniosek w sprawie głosowania korespondencyjnego i wysłać go do biura urzędu hrabstwa Cook.

Uwaga: Złożenie fałszywego oświadczenia w celu otrzymania karty do głosowania lub nakłanianie kogoś do tego jest uważane za oszustwo wyborcze, przestępstwo podlegające karze do pięciu lat więzienia. Aby zgłosić oszustwo związane z głosowaniem, zadzwoń pod numer 312.603.0942.

KOMUNIKAT DLA WYBORCÓW

Ze względu na COVID-19 zachęca się wszystkich głosujących w wyborach powszechnych 2020 do oddania głosu przed dniem głosowania 3 listopada – drogą pocztową lub podczas wcześniejszego głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest łatwą opcją dla wyborców – wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego można złożyć drogą mailową, pocztową lub osobiście.

Po złożeniu wniosku o głosowanie korespondencyjne, wyborcy otrzymają oficjalną kartę do głosowania nie wcześniej niż 40 dni i nie później niż 30 dni przed wyborami.

Po złożeniu wniosku wyborcy otrzymają kartę do głosowania na zarejestrowany adres lub na wskazany przez siebie adres korespondencyjny – karta ta musi zostać wypełniona i odesłana nie później niż w dniu wyborów.

Wyborcy, którzy nie otrzymali kart do głosowania a także ci, którzy mają pytania, mogą skontaktować się mailowo z Urzędem Hrabstwa Cook pod adresem [email protected] lub zadzwonić pod numer 312.603.0946.

Wyborcy mogą potwierdzić odbiór oficjalnej karty do głosowania w Urzędzie Hrabstwa Cook pod adresem cookcountyclerk.com/VoterInfo lub dzwoniąc pod numer 312.603.0946.

 

Czy jesteś wyborcą wojskowym lub zagranicznym?