Każdy zarejestrowany podmiejski wyborca ​​okręgu Cook może poprosić o głosowanie za pomocą tej aplikacji online. Po zweryfikowaniu zgłoszenia wyślemy papierową kartę do głosowania na podany adres pocztowy. Ostateczny termin składania wniosków to pięć dni przed wyborami.

Aby ukończyć tę aplikację, będziesz potrzebować:

  • prawo jazdy lub stanowy numer identyfikacyjny lub cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego;
  • adres, na który chcesz otrzymać kartę do głosowania; i
  • adres mailowy.

Jeśli nie masz żadnego z nich, możesz pobrać, wydrukować i podpisać wniosek w sprawie głosowania korespondencyjnego i wysłać go do biura urzędu hrabstwa Cook.

Uwaga: Złożenie fałszywego oświadczenia w celu otrzymania karty do głosowania lub nakłanianie kogoś do tego jest uważane za oszustwo wyborcze, przestępstwo podlegające karze do pięciu lat więzienia. Aby zgłosić oszustwo związane z głosowaniem, zadzwoń pod numer 312.603.0942.

Po przesłaniu zgłoszenia, wyborca otrzyma kartę głosowania na adres miejsca zameldowania lub na adres podany przez wyborcę. Karta głosowania musi zostać wypełniona i odesłana nie później niż w dniu wyborów.

Wyborca może przesłać email do Cook County Clerk na adres mailowy [email protected] lub zadzwonić pod numer 312.603.0946, jeżeli okaże się, że wyborca nie otrzymał oficjalnej karty głosowania, lub w razie pytań.

Wyborca może potwierdzić otrzymanie oficjalnej karty głosowania od Cook County Clerk korzystając z opcji “What Is My Mail Ballot Status" (“Jaki jest status mojej karty głosowania wysłanej pocztą”) pod Voter Information Tool (Narzędzie Informacyjne Wyborcy) lub dzwoniąc pod numer 312.603.0946.

Czy jesteś wyborcą wojskowym lub zagranicznym?